IJ Start Canon Konfiguracja

0
55

IJ Start Canon Konfiguracja

ij-start-canon.cc – IJ Start Canon Konfiguracja, Konfiguracja połączenia bezprzewodowego w drukarce PIXMA Przed przystąpieniem do łączenia drukarki PIXMA z siecią bezprzewodową należy sprawdzić, czy spełnione są następujące dwa warunki:

  • Musisz mieć punkt dostępu (czasami nazywany routerem lub koncentratorem), za pomocą którego możesz uzyskać połączenie z Internetem. Przed przejściem do następnego kroku punkt dostępu musi być w pełni funkcjonalny.
  • Musisz mieć urządzenie obliczeniowe, np. komputer PC, Mac, tablet lub smartfon, nazywane dalej komputerem, które ma połączenie z Internetem.
    Aby sprawdzić, czy komputer przeznaczony do pracy z drukarką jest podłączony do sieci, spróbuj otworzyć na nim stronę internetową, np. www.canon-europe.com. Jeśli strona internetowa nie zostanie wyświetlona, oznacza to, że nie ma prawidłowego połączenia z Internetem. Należy wyeliminować ten problem przed kontynuacją.

UWAGA

Jeśli masz problemy lub nie wiesz, w jaki sposób skonfigurować punkt dostępu lub połączenie z Internetem, zapoznaj się z instrukcją obsługi punktu dostępu, z którego korzystasz, lub skontaktuj się z dostawcą usług internetowych (ISP).

IJ Start Canon Konfiguracja

Metoda połączenia WPS

Przed użyciem metody opartej na przycisku WPS należy spełnić pewne warunki:

  • Punkt dostępu musi mieć fizyczny przycisk WPS. proszę sprawdzić z konfiguracją urządzenia. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi.
  • Sieć musi być zabezpieczona za pomocą protokołu WPA (Wi-Fi Protected Access) lub WPA2. Większość punktów dostępu z funkcją WPS nie będzie łączyć się za pomocą metody WPS, jeżeli używane jest zabezpieczenie WEP (Wired Equivalent Privacy) lub gdy nie są włączone zabezpieczenia. Informacje na temat metody zabezpieczeń używanej w sieci bezprzewodowej znajdziesz w ustawieniach sieci bezprzewodowej komputera.

Postępuj zgodnie z poniższymi krokami, aby zakończyć konfigurację.
Krok 1
1. Upewnij się, że drukarka jest włączona i że przycisk WPS na routerze bezprzewodowym jest gotowy do naciśnięcia.

Krok 2
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk [Wi-Fi] (A) na drukarce, aż kontrolka ON (WŁ.) (B) zacznie migać.

 

IJ Start Canon Konfiguracja
IJ Start Canon Konfiguracja

Krok 3
3. Naciśnij przycisk [Black/Czarny] (C), a następnie naciśnij przycisk [Wi-Fi] (A). Upewnij się, że kontrolka Wi-Fi (D) miga szybko, a kontrolka ON (WŁ.) świeci się, jak pokazano na ilustracji poniżej. Następnie przejdź do punktu dostępu i naciśnij przycisk [WPS] w ciągu 2 minut.

Krok 4

4. Niebieska kontrolka sieci Wi-Fi na drukarce będzie migać podczas wyszukiwania. Z kolei kontrolki zasilania i sieci Wi-Fi będą migać podczas nawiązywania połączenia z punktem dostępu. Gdy drukarka nawiąże prawidłowe połączenie z siecią bezprzewodową, kontrolki zasilania i sieci Wi-Fi przestaną migać i będą świecić światłem ciągłym.

Krok 5

5. Upewnij się, że kontrolka sieci Wi-Fi i kontrolka ON (WŁ.) świecą się.

IJ Start Canon Konfiguracja
IJ Start Canon Konfiguracja

Dokładniejsze informacje na temat korzystania z przycisku WPS można znaleźć w instrukcji obsługi punktu dostępu.

Potwierdzenie ustawień sieci
Aby sprawdzić, czy drukarka jest prawidłowo podłączona do sieci bezprzewodowej, można wydrukować ustawienia sieciowe drukarki:

1. Upewnij się, że drukarka jest włączona.2. Przygotuj dwa arkusze zwykłego papieru formatu A4 lub Letter.

3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk [Wi-Fi], aż kontrolka zasilania błyśnie, a następnie zwolnij go.

4. Naciśnij przycisk [Wi-Fi]. Zostanie wydrukowana strona informacji o sieci.

Podczas analizowania wydruku sprawdź, czy parametr „Connection” (Połączenie) wykazuje wartość „Active” (Aktywne) i czy identyfikator SSID (identyfikator zestawu usług — nazwa sieci bezprzewodowej) wskazuje poprawną nazwę sieci bezprzewodowej.

Na tym kończy się procedura konfiguracji połączenia WPS. Następnie należy zainstalować dostarczone oprogramowanie.
Jeśli nie masz płyt CD dostarczonych z produktem lub jesteś użytkownikiem komputera Mac, pobierz oprogramowanie. Jeśli mimo wykonania instrukcji podanych w tym dokumencie nie można skonfigurować sieci bezprzewodowej w trybie WPS, należy skontaktować się z nami w celu uzyskania dodatkowej pomocy.

Standardowa metoda połączenia dla użytkowników systemu Windows

Jeśli punkt dostępu nie obsługuje funkcji WPS, skorzystaj z poniższych instrukcji, aby ustawić drukarkę w sieci bezprzewodowej.
Jeśli nie masz płyt CD, które dołączono do produktu, pobierz oprogramowanie.
Krok 1

1. Gdy pojawi się ekran początkowy, kliknij przycisk [Start Setup/Uruchom instalację].

IJ Start Canon Konfiguracja
IJ Start Canon Konfiguracja

Krok 2
2. Oprogramowanie sprawdzi, czy nie ma żadnych aktualizacji sterowników i oprogramowania (pobierze je w razie potrzeby). Może to potrwać kilka minut.

Krok 3
3. Wybierz swój region i kraj, a następnie kliknij przycisk [Next/Dalej].

Krok 4
4. Jeśli akceptujesz warunki umowy licencyjnej, kliknij przycisk [Yes/Tak].


Krok 5
5. Jeżeli chcesz wziąć udział w programie rozszerzonej ankiety, kliknij [Agree/Zgadzam się]. W przeciwnym wypadku kliknij [Do not agree/Nie zgadzam się].


If you want more explain abou this just visit this site

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here